×

Bericht

Attention no standard shopper group set
×

Waarschuwing

Geolocator component not found in /home/bureaugel2/domains/geluidmeter.nl/public_html/administrator/components/com_geolocator/assets/helper.php

Trillingen en laagfrequent geluid

Beschrijving

 

trillingen 1

Trillingsmetingen

 

worden uitgevoerd in het kader van bouw en renovaties, schade aan gebouwen door trillingen en hinder voor personen door trillingen.
trillingen 2 Zwaar verkeer, heiwerkzaamheden en machines kunnen aanleiding geven tot trillingen in gebouwen. Deze trillingen kunnen op hun beurt leiden tot hinder, schade of storing aan apparatuur. Waar dit optreedt komen partijen met verschillende belangen tegenover elkaar te staan. In die situaties is het zinvol de omvang van de problemen objectief te kunnen vaststellen en criteria te hebben voor wat dan wel en niet acceptabel is.
trillingen 3

Meetfactoren

 

Het vaststellen van de omvang van een trillingsprobleem kan in beginsel door een meting worden bepaald. Metingen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd en de uitkomst is bepaald niet ongevoelig voor de keuze van de plaats van de opnemer, de karakteristiek van de opnemer, de signaalverwerking en de duur van de meting.

 

Nog gevoeliger ligt de beoordeling: wanneer is er hinder, wanneer is er (kans op) schade.


Prijzen van onderzoek en uitvoering

Prijzen van onderzoek en uitvoering...

  • kalibratie geluid iso-17025