×

Bericht

Attention no standard shopper group set
×

Waarschuwing

Geolocator component not found in /home/bureaugel2/domains/geluidmeter.nl/public_html/administrator/components/com_geolocator/assets/helper.php

Gevelwering

Beschrijving

gevelwering 1

Gevelwering van gebouwen

 

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de gevelwering van gebouwen gelegen binnen zones van vliegroutes, wegen of spoorbanen en waarvoor een zogemaamde hogere waarde voor geluid moet worden verleend. Bij de aanvraag van een bouwvergunning dient dan aangetoond te worden dat de gevel, zoals men die wil gaan toepassen, aan een aantal eisen voldoet voor wat betreft de geluidwering. Hiertoe wordt aan de hand van het ontwerp van de architect de gevelwering van het gebouw doorgerekend. Bij onderzoeken en berekeningen in het kader van de gevelwering worden ook de eisen voor de ventilatie geanalyseerd, afhankelijk van de gebruiksfunctie van de ruimte. Na de eerste prognoseberekeningen overleggen wij met de architect over de stand van zaken en doen voorstellen voor de specificaties van de toe te passen gevelmaterialen. Het ontwerp van de architect staat hierin altijd centraal. De noodzakelijke geluidwerende en ventilatietechnische voorzieningen zullen wij altijd zoveel mogelijk proberen in te passen in het ontwerp. We zijn ons daarbij bewust van het feit dat een gunstige prijs / kwaliteit verhouding een vereiste is.

 

 

gevelwering 2

Geluidwering in gebouwen

 

Bij het aspect geluidwering in gebouwen gaat het om de luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies, galm in verkeersruimten en geluidniveaus veroorzaakt door installaties. De NEN 5077 geeft hiervoor een meet- en beoordelingslijn. Er kunnen metingen ter plaatse worden verricht om de bestaande luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en overige parameters te bepalen. Door middel van berekeningen kan worden nagegaan of bestaande panden, zoals bijvoorbeeld monumentale panden, geschikt kunnen worden gemaakt voor een woonbestemming.

 

 

gevelwering 3

Procedure hogere grenswaarde

 

Een ander onderdeel is de procedure hogere grenswaarde waarbij door de gemeente een hogere geluidsbelasting kan worden toegestaan dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Hiervoor stellen wij het benodigde advies en de rapportage op.

 

 

 

 

 

 


Prijzen van onderzoek en uitvoering

Prijzen van onderzoek en uitvoering...

  • kalibratie geluid iso-17025